Vaihto-opiskelijat

Information in English: AYY Housing for exchange students

Jos olet uusi vaihto-opiskelija, voit hakea AYY:n asuntoa tekemällä hakemuksen Domo-järjestelmässä.

Luodessasi Domo-tiliä, valitse opiskelijatyypiksesi VAIHTO-OPISKELIJA ja liitä todistus vaihto-opintopaikan saamisesta tai hakemisesta kohtaan ”Hyväksymiskirje tai muu todistus opiskelupaikasta. Muutoin hakemustasi ei voida käsitellä ja asuntotarjouksen saaminen ajoissa on epätodennäköistä.

Sisällytäthän hakemukseesi mahdollisimman monta asuntoa! Tämä parantaa HUOMATTAVASTI mahdollisuuksiasi saada asunto AYY:ltä opintojen alkuun mennessä. Vaihto-opiskelijat ovat priorisoituina kalustettujen soluasuntojen asuntojonoissa, mutta valitettavasti näitä asuntoja on hyvin vähän eikä niitä riitä kaikille vaihto-opiskelijoille. On siis suositeltavaa hakea myös tavallisia soluasuntoja. Myös muiden asuntotyyppien hakeminen on mahdollista, mutta esimerkiksi yksiötä voi joutua jonottamaan jopa 1-2 vuotta. Huomioithan, että AYY:llä ei ole tarjota tarpeeksi asuntoja kaikille hakijoille, ei edes kiireellisessä asunnontarpeessa oleville.

Maksimoidaksesi mahdollisuudet asuntarjouksen saamiseen, haethan ennen 15.7. (tai 15.11. jos opintosi alkavat tammikuussa)! Alamme tarjota asuntoja vaihto-opiskelijoille kyseisinä aikoina, joten jos et ole tuolloin jonossa, saatat menettää mahdollisuuden asuntotarjouksen saamiseen AYY:ltä. Tarjoamme elokuussa vapautuvat asunnot pääsääntöisesti heinäkuun aikana, ja syyskuussa vapautuvat asunnot elokuun aikana.

Huomio: Asuntotoimisto ei voi ennustaa milloin asunnon tarjoaminen olisi mahdollista, ja AYY ei voi tarjota asuntoa kaikille hakijoille, ei edes ulkomailta tuleville.

Vaihto-opiskelijoiden soluhakemukset

AYY:llä on pieni määrä kalustettuja soluasuntoja, joita tarjotaan ensisijaisesti vaihto-opiskelijoille. Tämän vuoksi vaihto-opiskelijat saavat yhden lisäpisteen AYY:n kalustettuihin soluasuntoihin kohdistuviin asuntohakemuksiinsa muiden pisteytysohjeen mukaisten pisteiden lisäksi.

Uudet vaihto-opiskelijat saavat tiedon hyväksymisestä eri aikoihin, joten asuntohakemuksen lähettämisajankohta ei voi vaikuttaa asuntohakemuksen sijaintiin kalustettujen soluasuntojen jonoissa. Kalustettuja soluja on tarjolla huomattavan pieni määrä verrattuna aloittavien vaihto-opiskelijoiden määrään, joten myöhemmin hyväksymistiedon saavilla hakijoilla olisi kohtuuttoman heikot mahdollisuudet asuntotarjouksen suhteen. Tämän takia kaikissa kalustettujen solujen asuntojonoissa vaihto-opiskelijoiden hakemukset menevät arvontaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vaihto-opiskelijoiden hakemukset sijoittuvat jonossa ainoastaan pisteiden, ei hakemuksen tekoajankohdan mukaan. Saman pistemäärän jakavien hakemusten järjestys arvotaan, jolloin uudet jonoon tulevat hakemukset voivat sijoittua myös aiemmin jätettyjen hakemusten edelle, vaikka pistemäärä olisi sama.

Arvonnan ja pisteytyksen vuoksi yksittäisen soluasuntohakemuksen sijainti jonossa voi siis muuttua moneen kertaan. Tarkemmat hakuohjeet löydät Hakuinfo-sivulta. Katso myös AYY:n yleinen opas asunnon hakemiseen muualta pääkaupunkiseudulta.