AYY:n asuntojen hakeminen

Aalto-yliopistossa opiskelevilla AYY:n asumisoikeutetuilla jäsenillä on mahdollisuus hakea kaikkia AYY:n asuntoja. Aalto-yliopiston jatko-opiskelijoille, asumisoikeudettomille AYY:n jäsenille ja täysin ulkopuolisille opiskelijoille AYY tarjoaa avoimen haun asuntoja. Kesäisin tarjottavia kesäasuntoja voivat hakea kaikki kiinnostuneet.

Hakijan tulee lukea huolellisesti tällä sivulla olevat ohjeet.
Lisäohjeita löydät myös näistä linkeistä:

Muita kuin AYY:n asumisoikeutettuja jäseniä koskevat alasivujen avoimen haun ohjeet tai kesäasuntojen hakuohjeet.

Ennen kuin rekisteröidyt asunnonhakujärjestelmä Domoon ja täytät hakemuksen, perehdy näihin sivuihin ja tarvittaviin alasivuihin huolellisesti. Hakemuksen lähettämiseksi hakijan täytyy kuitata lukeneensa ja hyväksyvänsä nämä ohjeet sekä niihin sisältyvät ehdot ja vastuut.

Hakijaksi rekisteröityminen

Asunnonhakujärjestelmä Domo

Asuntoa haetaan Domo-asunnonhakujärjestelmästä. Ennen kuin hakemuksen voi täyttää, on hakijan kirjauduttava Domon käyttäjäksi.

Rekisteröityessä täytä yhteystietosi erityisen huolellisesti järjestelmään. Yhteystietojen ylläpitäminen on hakijan vastuulla. Jos osoittautuu, että asuntoa on haettu väärillä perusteilla, voidaan hakemus hylätä tai asuntotarjous perua. Kaikki asuntotarjoukset lähetetään sähköpostilla hakijan järjestelmässä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Hakijan vastuulla on varmistaa, että hän voi ottaa vastaan sähköpostiviestejä Domo-järjestelmästä. AYY ei vastaa tilanteesta, jossa hakija ei ole reagoinut hänelle lähetettyyn asuntotarjoukseen ajoissa esimerkiksi koska viesti on mennyt roskapostikansioon. AYY suosittelee aalto.fi-sähköpostin käyttämistä Domo-järjestelmässä.

Tulot-kohtaan täytä nykyiset tulosi ja omaisuutesi. AYY:n asunnoissa ei ole tulo- tai varallisuusrajoja, mutta pienituloiset ja vähävaraisimmat hakijat asetetaan etusijalle muihin yhtä kiireellisessä asunnontarpeessa oleviin hakijoihin nähden. Tulot määritellään ARA:n asukasvalintaoppaan mukaan. Tuloiksi huomioidaan ansio- ja pääomatulot, kuten palkka, palkanlisä, aikuisopintoraha ja –koulutustuki. Yrittäjä voi antaa kuukausituloistaan oman arvionsa. Myös opintotuki, toimeentulotuki, asumistuki ja –lisä lasketaan tuloiksi. Muutokset tuloissa tulee päivittää Domoon.

Varallisuus (eli omaisuus) arvioidaan käyvän arvon mukaisesti ARA:n ohjeiden mukaan. Varallisuuteen lasketaan mukaan esimerkiksi osake- ja rahastosijoitukset tai omistusasunto. Varallisuuden käyvästä arvosta vähennetään yhteenlaskettujen velkojen määrä opintolainat mukaan lukien. Mikäli omaisuus ei ole realisoitavissa, sitä ei tarvitse ottaa huomioon (esimerkiksi osuus perintömökistä).

Jos sinulla on mitään ongelmia Domon käyttämisen tai rekisteröitymisen kanssa, ota yhteyttä asuntotoimistoon.

Asuntohakemuksen tekeminen

Hakija tekee asuntohakemukset Domo-järjestelmässä itse. Hakijalla voi olla voimassa vapaavalintainen määrä asuntohakemuksia yhtä aikaa.

Hakemus käsitellään asuntotoimistossa ja pisteytetään AYY:n asuntojen pisteytysohjeen mukaisesti. Muille kuin AYY:n asumisoikeutetuille jäsenille sovelletaan omaa pisteytystä. Normaali hakemus asettuu asuntojonoon hakupäivämäärän (ei hakemuksen käsittelyajankohdan) ja pisteiden perusteella, mutta ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden hakemukset soluasuntoihin käyvät läpi arvontaprosessin. Tämä tarkoittaa, ettei hakemuksen lähettämispäivämäärällä ole merkitystä, vaan sijainti jonossa määräytyy pisteiden ja arvotun jononumeron kautta. Kun hakemus on käsitelty asuntotoimistossa, hakija voi seurata Domo-järjestelmässä jonotuksensa edistymistä. Mahdollisia muutoksia ja korjauksia hakemukseen voi tehdä asuntotarjouksen saamiseen saakka. Hakemuksen saamat pisteet päivitetään aina tarvittaessa, joten hakemuksen sijoitus voi muuttua jonotuksen aikana myös äkkinäisesti. Jos esimerkiksi hakijan tulot nousevat merkittävästi, voi pistevähennykseen johtava tuloraja ylittyä. Lisäksi hakemuksessa oleva liite kiireellisyyspisteitä varten tulee olla ajan tasalla ja täsmätä hakijan omiin tietoihin. Kiireellisyyspisteet ovat voimassa korkeintaan 6 kk niiden myöntämisestä, ellei hakija päivitä kiireellisyyspisteisiin oikeuttavaa liitettä Domossa. Voit tarkistaa hakemuksellesi myönnetyt pisteet Domossa.

Kaikista erityistapauksista on aina lisättävä Domossa liite asuntohakemukseen! Jos esimerkiksi haluat kiireellisen asunnontarpeen lisäpisteet vuokranantajan irtisanoman vuokrasopimuksen perusteella, sinun on liitettävä irtisanomisilmoitus asuntohakemuksiisi. Vanhan liitteen voi myös korvata uudella anomalla hakemuksen kautta kiireellisyyspisteitä uudelleen, jolloin hakemus tulee uudelleen käsiteltäväksi pisteytyksen tarkistamiseksi. Tämä ei vaikuta hakemuksen lähetyspäivämäärään, joten mikäli pisteytys ei muutu, ei myöskään sijainti jonossa muutu. Mikäli lisäpisteperuste poistuu, tulee asiasta ilmoittaa asuntotoimistolle.

Hakemuksen sijainti jonossa voi vaihdella, jos sen saamat pisteet muuttuvat hakijan elämäntilanteen vuoksi tai jos samaan jonoon myöhemmin tehdyt hakemukset saavat enemmän pisteitä ja ohittavat hakemuksen jonossa. Lisäksi soluasuntojen jonoissa arvonta vaikuttaa jonosijaintiin.

Haluttu sisäänmuuttopäivä

Haluttu sisäänmuuttopäivä on tärkeä kenttä, koska AYY ei tarjoa sinulle asuntoa aikaisemmalla sopimuksen alkamispäivämäärällä kuin mitä olet hakemuksessasi ilmoittanut. Muista siis tarvittaessa myös päivittää tätä tietoa, jos asunnontarpeessasi tapahtuu muutoksia! Jos esimerkiksi haluat varmistaa, että saat asuntotarjouksen vähintään kalenterikuukauden varoitusajalla ehtiäksesi irtisanoa nykyisen vuokrasopimuksesi, voit päivittää muuttopäivän aina tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen.

Hakemuksen voimassaolo

Asuntohakemus on voimassa kolme kuukautta hakemuksen jättöpäivästä lukien. Domo-järjestelmä lähettää hakijalle sähköpostitse muistutuksia hakemuksen vanhentumisesta. Mikäli hakija ei uusi asuntohakemustaan, poistetaan hänet asunnonhakujonosta. Vanhentuneita hakemuksia ei palauteta enää takaisin jonoon.

Asuntotarjous

Asuntotoimisto tekee asuntotarjoukset hakijoille asuntojonojen perusteella. Kaikki asuntotarjoukset lähetetään hakijalle sähköpostitse. Asuntotarjous on hyväksyttävä tarjouksessa määritellyssä ajassa. Asuntotarjous on samalla itse vuokrasopimus, jonka hakija hyväksyy tai hylkää Domo-järjestelmässä. Tarjous hyväksytään lataamalla allekirjoitettu vuokrasopimus Domo-järjestelmään. Kaikkien asunnon tulevien aikuisten vuokralaisten on allekirjoitettava sama sopimus, sillä Domoon voi ladata vain yhden tiedoston kerrallaan asuntotarjousta kohden. Kun sopimus on ladattu Domoon, lisää AYY siihen elektronisen allekirjoituksen. Allekirjoitettu sopimus on sitova välittömästi.

Hakijan vastuulla on pitää huoli, että hän voi ottaa tarjouksen vastaan sähköpostitse. Jos olet lähdössä esimerkiksi pidemmälle matkalle, etkä pysty lukemaan sen aikana sähköpostiasi, ilmoita tästä asuntotoimistolle etukäteen. Tällöin asuntotoimisto antaa sinulle tarpeeksi aikaa reagoida asuntotarjoukseen.

Hakemusten poistuminen järjestelmästä tarjouksen yhteydessä

Kun hakija saa asuntotarjouksen, putoavat hänen kyseiseen asuntoryhmään (esimerkiksi Teekkarikylän yksiöt -asuntoryhmä) kohdistuvat asuntohakemuksensa jonosta.

Kun hakija saa asuntotarjouksen, poistuu hän kaikkien asuntoryhmien jonoista. Hakija saa kuitenkin palauttaa hakemuksensa takaisin kolmeen asuntoryhmään riippumatta siitä, hyväksyykö vai hylkääkö hän asuntotarjouksen tai antaako hän sen vanhentua.

Hyväksytyn tarjouksen irtisanominen ennen sopimuskauden alkua

Koska asuntotarjous hyväksytään allekirjoittamalla vuokrasopimus, voi hyväksytyn tarjouksen peruuttaa vain irtisanomalla vuokrasopimus normaalisti. Huomaa, että tämä tarkoittaa myös normaalien irtisanomisaikojen noudattamista, jolloin irtisanomisaika vuokralaiselle on yksi kokonainen kalenterikuukausi laskettuna irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä. Jos haluat irtisanoa sopimuksen ennen sen alkamista, ota yhteyttä asuntotoimistoon, sillä Domossa ei voi irtisanoa sopimusta ennen sopimuskauden alkua.

Vakuusmaksu

Asukkaalta peritään vakuusmaksu, jonka suuruus on 250 euroa per aikuinen asukas. Vakuusmaksu palautetaan takaisin poismuuton jälkeen, mikäli asukas on luovuttanut asunnon kalusteineen hyvässä kunnossa, palauttanut avaimet, suorittanut vuokran ja muut vuokrasuhteeseen liittyvät maksut ja hoitanut muut asumiseen liittyvät velvoitteet.

Minulla on lisää kysymyksiä aiheeseen liittyen!

Tarkista silloin myös usein kysytyt kysymykset –sivu. Löydät sieltä vastauksia moneen yleisimpään kysymykseen AYY:n asuntoihin ja asumiseen liittyen.