Uusille opiskelijoille

AYY:n asuntoja voi hakea kun olet ottanut paikan vastaan Aalto-yliopistosta. Hakemuksen voi tehdä, vaikka ei ole vielä saanut opiskelijanumeroa. Hakemukset tehdään Domo-järjestelmässä ja hakemuksen liitteeksi uuden opiskelijan on toimitettava todiste siitä, että on ottanut opiskelupaikan vastaan Aalto-yliopistosta.

Ohjeet fuksihakua varten

Kaikki asuntohakemukset pisteytetään ja järjestetään jonoihin pisteiden ja hakuajan perusteella. AYY haluaa varmistaa, että mahdollisimman moni uusi opiskelija pääsisi heti opintoihin kiinni vuoden alusta. Tämän vuoksi ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat yhden lisäpisteen asuntohakemukseensa, hakiessaan AYY:n kalustamattomia soluasuntoja. Lisäpiste poistuu kun opintojen aloittamisesta on kuusi kuukautta.

Aloittavat opiskelijat saavat tiedon hyväksymisestä eri aikoihin, joten hakuaika ei voi fuksihaussa vaikuttaa asuntohakemuksen sijaintiin jonossa. Tämän takia kaikissa fuksikohteiden jonoissa suoritetaan fuksiarvonta. Tämä tarkoittaa sitä, että uusien opiskelijoiden hakemukset laitetaan niiden tekopäivästä riippumatta samalle viivalle ja niiden keskinäinen järjestys jonossa arvotaan.

Arvonnan ja pisteytyksen vuoksi yksittäisen hakemuksen sijainti jonossa voi siis muuttua moneen kertaan. Soluasuntojen jonoista ei tämän vuoksi pysty kesällä päättelemään lähes mitään, koska niihin ei ole vielä lisätty kaikkien uusien opiskelijoiden hakemuksia. Tarkemmat hakuohjeet löydät Hakuinfo-sivulta.

Poissaolevaksi ilmoittautuneet ensimmäisen vuoden opiskelijat

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi ensimmäisenä vuotenasi Aalto-yliopistossa, voit silti alkaa hakea asuntoja heti. Sinulle ei kuitenkaan tarjota mitään asuntoa, ennen kuin opintosi varsinaisesti alkavat eikä fuksikohteiden jonotuksessa jonotusajalla ole oikeastaan väliä. Etukäteen hakiessa tee seuraavat ylimääräiset toimet:

  • Laita toivottu muuttopäivä seuraavan vuoden puolelle, milloin olet oikeasti hakemassa asuntoa
  • Hakemuksen Lisätiedot-kohdassa ilmoita, että anot lisäpisteitä ja liitä mukaan selvitys tilanteestasi

Huom! Kun todellinen asunnontarve alkaa lähestyä, muista tarkistaa hakemuksesi tilanne! Jos sinulla on tällöin kiireellinen asunnontarve, korvaa vanha liite uudella selvityksellä, miksi tarvitset kiireellisyyspisteet soluasuntoihin. Tällöin hakemuksesi käsitellään uudelleen ja lisäpisteet annetaan, jos siihen on sääntöjen mukaan perusteet.

Milloin saan tietää saanko asuntoa AYY:ltä ajoissa syksylle vai en?

Tarjoukset 1.8. alkaviin vuokrasopimuksiin tehdään heinäkuun aikana. 1.9. vapautuvat asunnot tarjoaan pääasiassa elokuussa. Syksy on vuoden kiireisintä aikaa asuntotoimistolla, joten silloin on luultavasti turha kuormittaa asuntotoimistoa kyselemällä tarkemmin milloin asuntotarjous olisi mahdollisesti tulossa.

Syksyisin liikehdintä asunnoissa on niin suurta, että mitään tarkkoja etukäteisarvioita vapautuvien asuntojen määrästä tai asuntotarjouksen todennäköisyydestä ei pystytä yksittäisille hakijoille lupaamaan. Asuntotarjous tulee kyllä, jos on tullakseen, mutta sitä on asuntotoimiston mahdotonta koskaan luvata varmaksi. Opiskelijoiden asuntotilanne on syksyisin keskimäärin karmea ja ymmärrämme, että tilanne on uudelle opiskelijalle stressaava, mutta valitettavasti ennustaminen vain on mahdotonta.