Yhdistyksen perustaminen

AYY:n piirissä toimii noin 200 yhdistystä laidasta laitaan. Jos nykyisestä yhdistyslistasta ei kuitenkaan löydy mieluista yhdistystä, voit aina perustaa uuden! Yhdistystä perustettaessa kannattaa olla heti alkuvaiheessa yhteydessä järjestösektoriin.

Yhdistyksen tulee toimia sääntöjensä mukaisesti ja hoitaa talouttaan huolellisesti. Yhdistyksen tulee noudattaa myös Suomen lakia sekä mahdollisimman pitkälle myös hyviä tapoja.

Yhdistyksen perustaminen menee näin:

 1. Kirjoitetaan esitys yhdistyksen säännöiksi ja kutsutaan koolle perustava kokous.
 2. Pidetään perustava kokous.
 3. Pidetään toinen kokous, jossa säännöt hyväksytään uudelleen.
 4. Toimitetaan kokouspöytäkirjat, perustamiskirja sekä vapaamuotoinen hakemus yhdistysluetteloon järjestöasiantuntijalle.

Säännöt

Yhdistyksen säännöt tulee laatia huolellisesti ja mieluiten AYY:n mallisääntöjen (pdf) pohjalta käyttäen apuna yhdistyssääntöjen laatimisohjetta (pdf). Sääntöjen tulee täyttää yhdistysohjesäännön (pdf) vaatimukset.

Yhdistyksen sääntöjen tulee olla selkeät, helposti luettavat ja yhdistyksen toimintaa mahdollisimman hyvin tukevat. Laaditut säännöt kannattaa käyttää AYY:n järjestöasiantuntijan ja sääntötoimikunnan kautta jo ennen perustamiskokousta, jotta niitä voi kommentoida jo etukäteen.

Perustava kokous

Perustava kokous on luonteeltaan yleinen kokous, johon pyritään saamaan mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet ihmiset. Kokousta tulee markkinoida mahdollisimman paljon. Kokouskutsussa tulee käydä ilmi ainakin aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat.

Perustavassa kokouksessa on käsiteltävä ainakin:

 • yhdistyksen perustamispäätös (eli tehdään perustamiskirja)
 • säännöt
 • hallituksen valinta (voidaan täydentää myöhemmin)
 • tilintarkastajien valinta
 • mahdollisten toimihenkilöiden valinta
 • seuraavan kokouksen ajankohta

Perustamiskokouksessa tehdään yhdistyksen perustamiskirja, josta käy ilmi seuraavat asiat:

 • mikä yhdistys on perustettu,
 • milloin se on perustettu,
 • ketkä siihen ovat liittyneet jäseniksi (vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä henkilöä)
 • ja että jäseneksi liittyneet henkilöt ovat hyväksyneet sille liitteeseen tulevat säännöt

Toinen kokous

Toisessa kokouksessa hyväksytään säännöt uudelleen ja mahdollisesti täydennetään hallitusta. Tämän lisäksi voidaan käsitellä samoja asioita kuin edellisessä kokouksessa. Toisessa kokouksessa olisi syytä myös hyväksyä hallituksen valmistelemat budjetti ja toimintasuunnitelma.

Yhdistyksen liittäminen AYY:n yhdistysluetteloon

Kun kokoukset on pidetty, tulee yhdistyksen toimittaa järjestöasiantuntijalle (osoitteeseen jarjestoasiat@ayy.fi):

 1. vapaamuotoinen hakemus AYY:n yhdistysluettelon ensimmäiseen rekisteriin sekä
 2. kopiot perustamisasiakirjoista: kokouspöytäkirjat, säännöt, hallituksen yhteystiedot ja perustamiskirja. Yhdistyksen lisäämisestä yhdistysluetteloon päättää ylioppilaskunnan hallitus järjestösektorin esityksestä.

Yhdistyksen liittäminen yhdistysluetteloon on prosessi, johon saattaa kulua aikaa reilustikin, riippuen esimerkiksi järjestösektorin työtilanteesta ja siitä miten hyvin hakijayhdistyksen säännöt ovat yhteensopivat AYY:n yhdistysohjesäännön kanssa (lue tämän sivun aiempi kohta “säännöt”). Ole siis hyvissä ajoin yhteydessä AYY:n järjestösektoriin.