Hallopeder

Enligt universitetslagen måste också studenterna vara representerade i universitets beslutande organ. Studentrepresentanter i beslutande organ (s.k. hallopeder) är vanliga studenter som deltar i universitetets kommittéer för akademiska ärenden, fakultetsråd, utbildningsråd och olika kommittéer och arbetsgrupper.

Hallopederna väljs av studentkårens styrelse eller delegationen, beroende på uppdraget. Alla studentkårens medlemmar kan ansöka. En student är den bästa experten på studier och undervisningsvardag och att vara studentrepresentant är ett viktigt arbete för ett bättre universitet. Studentkåren utbildar hallopederna och stödjer dem i deras arbete.

Studentrepresentanterna hittar du på halloped.fi.

Reglemente om förvaltningens studentrepresentanter och valanvisning för studentrepresentanter bestämmer valet av förvalningens studentrepresentanter. Nya studentrepresentanter söks varje år i slutet av höst och dessutom komplettering  ansökning i slutet av våren.