Länkar

Aalto-universitetets högskolor
Handelshögskolan
Högskolan för elektroteknik
Högskolan för ingenjörsvetenskaper
Högskolan för kemiteknik
Högskolan för teknikvetenskaper
Högskolan för konst, design och arkitektur

Olika studentföreningar
Aalto-universitetets forskarstudentförening Aallonhuiput r.f.
Automations- och systemteknikens gille (AS) r.f.
Fysikernas gille (FK) r.f.
Informationsnätens gille Athene r.f.
Bioinformationsteknologernas gille Inkubio r.f.
Ekonomistudenterna (KY) r.f.
Kemistgillet (KK) r.f.
Maskiningenjörernas gille (KIK) r.f.
Lantmätarnas gille (MK) r.f.
Handelshögskolans studentförening i S:t Michel Probba r.f.
Nuoret Designerit NuDe ry
Träförädlarnas gille (PJK) r.f.
Byggnadsingenjörernas gille (IK) r.f.
Konstindustriella högskolans studenter TOKYO r.f.
Tekniska högskolans Arkitektgille (AK) r.f.
Tekniska högskolans elektronikingenjörsgille (SIK) r.f.
Teknologföreningen (TF)
Kunskapsgillet (TiK) r.f.
Produktionsekonomigillet Prodeko r.f.
Tekniska högskolans materialteknikstudenters gille (VK) r.f.

Andra studentföreningar
International Student Association of Aalto University ISA