/*For rantasauna*/

Ämnesföreningar

Bekanta dig med de andra vetenskapsidkare och experter i din studieinriktning. Ämnesföreningarna arrangerar mångsidiga evenemang som stöder studierna och som förbereder för arbetslivet och kan också idka intressebevakning förknippad med studierna.