Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Tsinghuan yliopiston ylioppilaskunta vierailee Aallossa

Monday, August 3rd, 2015

AYY:n vieraana on tällä viikolla 10 hengen delegaatio Kiinasta Tsinghuan yliopistosta. Julkaisemme jokaiselta päivältä pienen blogipostauksen päivän tapahtumista ja opeista. Tässä onkin vähän taustaa yhteistyön historiasta ja tarkoituksesta tulevia tekstejä silmälläpitäen.

Yhteistyö Tsinghuan yliopiston ylioppilaskunnan kanssa sai alkunsa 2004, kun SYL:n puheenjohtajana toiminut  Oskari Nokso-Koivisto tapasi Tsinghuan ylioppilaskunnan puheenjohtajan Wang Songtaon konferenssissa Ruotsissa. Kemiat kohtasivat, ja Oskari toi Songtaon Suomeen tapaamaan tärkeitä politiikan ja elinkeinoelämän johtohahmoja ja viettämään yöt Otaniemen syövereissä. Ystävyys jatkui lämpimänä ja 2008 yhteistyö päätettiin laajentaa henkilökohtaisesta organisaatiotasolle. Niinpä TKY otti yhteistyön hoidettavakseen ja ensimmäiset delegaatiot vierailivat toistensa luona 2009.

Vuoden 2013 syksyllä allekirjoitettiin kiinalaisten kanssa Memorandum of Understanding, jossa sovittiin Tsinghuan lähettävän Suomeen kymmenisen hengen delegaation joka vuosi, ja AYY:n vierailevan joka toinen vuosi Kiinassa. Sovittiin myös, että yhteistyön ympärille kootaan alumniverkosto ylläpitämään luotuja suhteita Kiinaan.

katainen

AYY ja Tsinghuan delegaatio tapaamassa pääministeri Kataista elokuussa 2013

Entä miksi yhteistyötä tehdään näin kaukaisen ylioppilaskunnan kanssa? Tsinghuan yliopisto on yksi maailman arvostetuimmista yliopistoista, jonka alumneja ja erityisesti vanhoja ylioppilaskunta-aktiiveja on kaikissa Kiinan tärkeissä päättävissä elimissä sekä yritysjohdossa. Onkin siis hyvin todennäköistä, että osa Suomessa vierailleista kiinalaisista tulee aikanaan ponnistamaan näihin tehtäviin. Hyvät yhteydet näihin henkilöihin voivat tulevaisuudessa olla tärkeässä asemassa sekä poliittisesti että yritysmaailmassa.

Viikon aikana vieraamme tutustuvat suomalaisiin yrityksiin, yhteiskuntaan, poliittiseen systeemiin sekä tietenkin kulttuuriin ja kauniiseen luontoon. Aikataulu on tiukka, mutta samalla solmitaan läpi elämän kestäviä ystävyyssuhteita, jotka tulevat kantamaan pitkälle tulevaisuuteen.

Jos haluat tutustua viime vuoden vierailuihin, löytyvät blogikirjoitukset täältä:

http://ayy.fi/blogi/2014/08/25/ayy-hallitukset-kiinassa/

http://ayy.fi/blogi/2014/12/16/tsinghuan-ylioppilaskunta-ayyn-vieraana/

yritysyhteistyokumppanit-kiinassa

Kopomyytinmurtajan juhannustervehdys

Wednesday, June 17th, 2015

Opiskelemiseen, opetukseen ja koulutuspolitiikkaan liittyy kourallinen myyttejä, jotka elää porskuttavat vuodesta toiseen. Myytit ovat hauskoja juttuja, jumaltaruja ja tarinoita. Mutta kun niiden perusteella aletaan tehdä politiikkaa tai suunnitella tulevaisuutta, minulla on tapana huolestua. Oikaistaanpa nyt siis muutama yleisin olettamus.

1. Jos minulle ei myönnetä lisäaikaa, opintoni tuhoutuvat, enkä voi koskaan saattaa niitä päätökseen.

Opintoaikojen rajaus säätelee nimensä mukaan opintoaikaa. Yliopistolaki ja yliopisto voivat siis jättää myöntämättä lisäaikaa, joka tarkoittaa, että et voi ilmoittautua läsnäolevaksi ja tehdä opintoja. Vaikka sinulla ei olisi opiskeluoikeutta eli “oikeutta opiskella”, voit hakea opiskeluoikeutesi palauttamista. Lain mukaan hakemus voidaan tehdä osallistumatta opiskelijavalintaan. Opintosuorituksesi eivät opintorekisteristä katoa minnekään ja ne voidaan todennäköisesti hyväksilukea myöhemminkin osaksi jotain muuta tutkintoa.

2. Yliopistoissa on aloja, joilla koulutetaan työttömäksi.

Ei. Koulutus suojaa työttömyydeltä, vaikka tämä suojavaikutus on pienentynyt kansamme koulutustason nousun myötä. Käytännössä suojavaikutus tarkoittaa, että mitä korkeampi koulutus, sitä pienempi todennäköisyys jäädä työttömäksi. Tämä tilastollinen tosiasia koskee pääpiirteittäin aivan kaikkia aloja, vaikka jokaisella alalla on toki riski jäädä työttömäksi.

3. Lukukausimaksut tuovat rahaa yliopistoille.

Lukukausimaksut olisivat järkevä tapa rahoittaa yliopiston toimintaa, jos ne maksettaisiin ruskeassa kirjekuoressa tiskin alta ilmoittautumisen yhteydessä. Taloudellisesti valitettavasti - lopulta kuitenkin ehkä onneksi - näin ei ole.

Lukukausimaksujen hallinnointiin kuluu rahaa. Lisäksi kaikissa maissa, joissa lukukausimaksut ovat käytössä, on käytössä myös stipendijärjestelmä, jolla tuetaan vähävaraisten ja erityisen lahjakkaiden opiskelijoiden opiskelua - myös meillä stipendijärjestelmää vaatii laki. Kun nämä hallinnolliset kulut sekä stipendijärjestelmät otetaan huomioon, lukukausimaksut tuottavat hyvin vähän rahaa, tai saattavat aiheuttaa jopa ylimääräisiä kustannuksia (kannattaa tutustua näihin AYY:n materiaaleihin viime vuosien lukukausimaksukokeilusta).

Lukukausimaksujen käyttöönotto saattaa todellisuudessa tulla yhteiskunnallemme todella kalliiksi ns. takaoven kautta. Vaikka koulutus on ollut maksutonta, sen hankkimaan tulleet ulkomaalaiset ovat kuluttaneet Suomessa asuessaan ja 2/3 heistä on jäänyt Suomeen valmistumisen jälkeenkin. Tästä joukosta 73 % heistä on töissä ja maksaa Suomeen veroja (Lähde: CIMO). Lukukausimaksujen käyttöönotto tyrehdyttää tämän rahavirran tyystin, sillä naapurimaiden näytön perusteella voimme olettaa, että lukukausimaksujen käyttöönotto pudottaa ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän olemattomaksi.

4. Valmistumisajat ovat Suomessa ihan hirveän pitkiä.

Eräs viisas provosti sanoi minulle joskus, että sitä saa mitä mittaa. Valmistumisaikoja on mahdollista mitata moninaisella mittatikulla. Lasketaanko valmistumisajaksi koko opiskeluaika korkeakouluun hyväksytyksi tulemisesta valmistumisen hetkeen? Vai tulisiko laskelmista poistaa ne lukukaudet, jotka opiskelija on poissaoleva esimerkiksi armeijan, lapsen, työn tai toisen tutkinnon vuoksi? Näillä kahdella eri mittaustavalla saamme aikaan hyvin erilaiset valmistumisajat, ja nämä mittauserot selittävät, miksi tutkimuksissa ja tilastoissa valmistumisajat saattavat olla hyvin eri mittaisia.

5. Opiskelijat ovat laiskoja ja professorit ilkeitä.

Eikä olla ja eivätkä ole. Me olemme kaikki ihmisiä! Meillä on elämää yliopiston ulkopuolellakin, välillä unohdamme velvollisuutemme, toisinaan meidän on vaikea nähdä asioita kanssaihmistemme näkökulmasta. Yritetään kaikki vähän skarpata, varsinkin tuon viimeisen suhteen.

 

Hyvää juhannusta!

Lotta Aarikkaasiantuntija, edunvalvonta

YTHS blogi: Liikekö lääke?

Monday, June 1st, 2015

WP_20150520_010Laajalahti toukokuu 2015.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa (2012) kartoitettiin edellisen kerran laajasti opiskelijoiden liikuntatottumuksia. Tuloksista kävi ilmi, että opiskelijoiden liikuntatottumuksissa oli huomattavia eroja. Opiskelijoista 24 % harrasti kuntoliikuntaa ainakin neljä kertaa viikossa, 36 % pari kolme kertaa viikossa ja joka kymmenes opiskelija ei liikkunut lainkaan. Samaisessa tutkimuksessa kartoitettiin myös opiskelijoiden toivomaa tuen tarvetta opintojen aikana. Tuloksena opiskelijat toivoivat tukea ja neuvontaa erityisesti sekä stressin- ja ajanhallinnan haasteiden että painonhallinnan ja liikunnan osa-alueilla. Voisiko stressin- ja painonhallinnan haasteilla olla yhteys? Voisiko liikunta auttaa painonhallinnan lisäksi myös stressinhallinnassa?

Liikunta. Siinäpä sana, mikä pitää sisällään lukemattoman monta tunnetta ja ajatusta. Monelle liikunta herättää positiivisia tunteita ja monelle jotain muuta. Osalle meistä liikunta on stressinpoistajista ehdoton ykkönen, kun taas toisille liikunta on stressinaiheuttajista ykkönen. Omia liikuntaan liittyviä ajatuksia, tunteita ja mielikuvia on aika ajoin mielenkiintoista tarkastella. Liikunko minä lainkaan? Liikunko liika tai miksi en liiku lainkaan ja miten se vaikuttaa terveyteeni? Haluaisinko elämääni jotain sellaista, mihin liike voisi olla lääke? Liikunko monipuolisesti ja itseäni kuunnellen, vai vedänkö liikunnan suhteen jatkuvasti ”överit”? Mitä liikkumisella pyrin saavuttamaan? Onko liikunta hyödyllistä ja palauttavaa, vai sisältääkö se vaatimuksia ja lunastamattomia lupauksia? Jos kehoni saisi päättää, miten se minua liikuttaisi?

Työikäisten kokemasta stressistä on tehty useita tutkimuksia ja eräässä tuoreimmista (Kettunen 2015) väitöskirjoista on todettu selkeä yhteys liikunnan positiivisilla vaikutuksilla stressinhallintaan. Hyvällä kunnolla ja liikunnalla todettiin olevan suuri merkitys koettuun työkykyyn sekä henkiseen hyvinvointiin. Mielenkiintoisia tuloksia. Äkkiseltään voisi ajatella, että vastaavia tuloksia voisi saavuttaa myös opiskelijaikäisten aikuisten keskuudessa.

 

Terveyttäkö liikunnasta?

Terveysliikunta käsitteenä tarkoittaa liikuntaa, jonka avulla ylläpidetään ja mahdollisesti edistetään tämänhetkistä terveyttä ja pyritään välttämään sairauksia. Liike on lääke – sanonta pitää usein paikkansa. Parhaimmillaan liikunta voi olla täsmälääke, jolla ehkäistään tai hoidetaan tiettyä oiretta tai sairautta, mutta ennen kaikkea se on yleislääke, jolla oikein annosteltuna voidaan vaikuttaa suotuisasti lähes kaikkiin elimistön toimintoihin.

UKK Instituutin laatimat terveysliikuntasuositukset suosittelevat 18–64 –vuotiaille aikuisille viikoittain useana päivänä tapahtuvaa peruskestävyyttä ja lihaskuntoa kehittävää harjoittelua. Käytännössä tämä tarkoittaa joko reipasta kestävyysliikuntaa ainakin 2 tuntia 30 minuuttia viikossa (esimerkiksi viidesti viikossa 30 minuuttia) tai rasittavampaa liikuntaa 1 tunti 15 minuuttia viikossa (esimerkiksi kolmesti viikossa 25 minuuttia). 30 minuutin liikunta voidaan jakaa myös useampiin, vähintään 10 minuutin jaksoihin. Reipasta kestävyysliikuntaa voi olla esimerkiksi reipas kävely, sauvakävely tai pyöräily (alle 20 km/t) ja rasittavaa juoksu, vesijuoksu, aerobic tai maastohiihto.  Lisäksi kaikille aikuisille suositellaan lihaskuntoa ja liikehallintaa ylläpitävää tai lisäävää liikuntaa – vaikkapa kuntosaliharjoittelua, jumppaa, venyttelyä tai tanssia – vähintään 2 kertaa viikossa.

 

Minne sitten sännätä?

Opiskeluliikuntapalveluita tarjoava Unisport, joka tarjoaa monipuolisia liikuntapalveluita useissa eri liikuntakeskuksissa pääkaupunkiseudulla. Lisäksi lukuisat opiskelijoiden liikuntayhdistykset voivat olla oiva väylä löytää tekemisen meininki lajin parissa. Samassa yhteydessä voi tulla löytäneeksi itselle sopivan yhteisön, missä lajiin perehtyminen on itsenäistä harjoittelua hauskempaa. Opiskelijoiden liikuntaliitto pyrkii edistämään opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksia ja järjestää osaltaan monipuolista tapahtumia liikunnan ympärille.  Lähde siis rohkeasti tutustumaan kuntosalille, suunnistuksen iltarasteille tai jonkin liikuntayhdistyksen toimintaan. Tai kierrä kävellen, pyöräillen tai juosten Laajalahden lenkki ja käy morjestamassa kuvassa (alla) näkyviä rauhallisia otuksia. Tämäkin elämys on tarjolla ihan kivenheiton päässä Otaniemen kampukselta!

Muistuttelen teitä tässä yhteydessä, että YTHS:n toimipisteet palvelevat opiskelijoita pääkaupunkiseudulla kesäkuun ajan. Heinäkuussa toimipisteemme ovat suljettuina, jolloin akuuteissa tilanteissa voit olla yhteydessä kotikuntasi lähimmälle terveysasemallesi. Toimipaikkakohtaiset aukioloaikatiedot löydät YTHS:n sivuilta.

WP_20150520_005Laajalahti toukokuu 2015.

Seuraavan kerran YTHS blogi ilmestyy jälleen elokuussa. Elämyksellistä kesää!

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.

Kesäterveisin,

Katariina

Terveydenhoitaja, YTHS Otaniemi.

Smökin pihatalkoot

Monday, May 25th, 2015

rudus

siistipihalogoLauantaina 16.5. joukko innokkaita aaltolaisia kerääntyi AYY:n suurimman juhlatilan Smökin pihalle tonkimaan maata kuin pienet porsaat ikään. Talkoot mahdollisti pihasuunnittelun monitoimifirma Siisti Piha, ja polunpäällysteet ylioppilaskunnalle tarjosi Rudus.

Lähtötilanne
Puskittunut piha-alue hiekoitushiekalla päällystettyine ja mutaisine polkuineen on varsin lohduton näky. Eipä uskoisi kyseessä olevan ylioppilaskunnan tärkeimmän juhlatilan Smökin piha ja paraatipaikka, jolla vuosittain julistetaan mm.  Wappurieha.

Talkoot
Kymmenen aikaan aamulla parisenkymmentä urheaa talkoolaista oli jo saapunut Smökin edustalle. Musiikki laitettiin soimaan, aurinko paistoi ja tunnelma oli kesäisen puuhakas. Ahkeroijien mönkimistä ilahdutti Otaniemen ja myös Smökin vallanneet Ropecon -tapahtuma liveroolipelaajineen. Mikään ei nimittäin kannusta kaivamaan maasta parin sadan kilon painoista kiveä niinkuin Sauron ystävineen.

Suurin työmaa oli Smökin pihalta patiolle kulkeneen mutaisen polun parantaminen. Polkua ei alun perin oltu suunniteltu, vaan se oli siihen muodostunut aikojen saatossa juhlaväen haahuillessa pation ja pääoven välimaastossa. Tämä on sitä oikeasti osallistavaa maisema-arkkitehtuuria. Polku oli kapea ja mutainen, ja sen keskellä oli valtava polusta törröttänyt kivi. Reitti oli siis paitsi epäviihtyisä, myös esteellinen. Ensimmäinen askel reitin parantamisessa oli kaivaa ylös monen kymmenen kilon painoisia kivenmurikoita polun kohdalta ja sen ympäristöstä, ja siirtää ne viereiseen mäkeen reunustamaan kulkureittiä.

Maa-alueen tasoittamisen jälkeen erotettiin alueesta selkeä, noin kaksi metriä leveä, reitti patiolta etupihalle. Kulkureitti päällystettiin Ruduksen tarjoamalla kivituhkalla. Reitti rajattiin Siisti Pihalta saaduilla metallilistoilla, jotka pitävät polun reunat siisteinä siihen muutoin levittäytyvästä kasvustosta. Listat osoittautuivat erittäin helppokäyttöisiksi, ja niitä päätettiin ostaa lisää myös alueen muiden kulkureittien parantamiseen. Listoja saa toistaiseksi Suomessa ainoastaan Siisti Pihan valikoimasta. Päivän mittaa piha-aluetta perattiin pusikoista, ja näin raivattiin tilaa myös uudelle terassialueelle, joka on tällä hetkellä suunnittelun alla.

Mitä seuraavaksi
Smökin piha ei kuitenkaan ole valmis! Parannetun kulkureitin molemmin puolin suunnitellaan istutuksia, jotka tullaan toteuttamaan kesän aikana. Lisäksi koko laajan piha-alueen kokonaissuunnitelma pyritään saamaan arkkitehtuurin laitoksen kurssityöksi. Jo nyt pihalle on ideoitu paitsi uutta terassia ja nuotiopaikkaa, myös beach volley -kentän yhteyteen rakennettavaa katsomoa, joka kurkottaisi patiolle nykyään pusikkoisen mäen yli. Kaiken kaikkiaan talkoopäivä muistutti jälleen kerran, että tästä yhteisöstä löytyy mahtavaa energiaa ja innostusta yhteisten alueiden parantamiseen.

Jos mielessäsi heräsi, tai on aiemmin herännyt, ideoita Smökin tai muiden Otaniemen ulkoalueiden parantamiseksi, ota rohkeasti yhteyttä hallitusvastaava Santeri Nuotioon (santeri.nuotio(at)ayy.fi).

 WP_20150407_00511264155_10206380330125005_1741082074_o

WP_20150407_00211328716_10206380328924975_410253474_o

WP_20150407_01011347579_10206380329965001_2110011828_o

YTHS BLOGI: Liikuttava luonto ja oleilun taito

Wednesday, May 13th, 2015

WP_20150509_002 Nuuksio 9.5.2015

YTHS:n Valtakunnallinen terveystyöryhmä on terveyden edistämisen asiantuntijaelin, joka suunnittelee ja koordinoi säätiön terveyden edistämistyötä. Se toimii säätiön eri sektorien ja ulkopuolisten, opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavien tahojen yhteistyöfoorumina. toiminnalleen vuosittain terveydenedistämisen teemat, jotka ovat vuonna 2015 luonto, liikunta ja painon hallinta. Nämä teemat nousevat esiin YTHS:n toiminnassa vuoden aikana.

Miten luonto voi hoitaa ja edistää terveyttä? Tutkitusti monella tapaa. On tutkittu, että jo 10 minuutin oleskelu luonnossa laskee mitattavissa määrin verenpainetta. Kun tähän lisätään toiset 10 minuuttia, saadaan aikaan positiivista muutosta koetussa mielialassa. Tunnin luonnossa oleskelun jälkeen tarkkaavaisuus paranee ja kahden tunnin oleskelun jälkeen elimistön luontaiset puolustusmekanismit elpyvät. Viikonlopun kestävä metsässä oleskelun mm. retkeilyn muodossa on terveyttä edistävä teko itselle mitä monipuolisimmassa muodossa.

Kaikki eivät toki ”eräjormailusta” innostu, mutta luonnossa oleskelu ei vaadi välttämättä jokaiselta sisäistä sudenpentua tai monen vuoden partiotaustaa. Tahto lähteä ulos ja meitä kaikkia ympäröivän lähiluonnon mahdollisuudet tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia hengähtää hetkeksi arkisen kiireen keskellä ja lyhyiden etäisyyksien päässä. Vai mitä sanot siitä, että Aalto yliopiston Otaniemen kampusalue sijaitsee kivenheiton päässä Laajalahden luonnonsuojelualueesta, joka on Etelä-Suomen parhaita lintuvesiä ja myös kansainvälisesti arvokas. Otaniemen rantapolku tarjoaa ilmaisen luonnon mukaisen meditaatio- ja mindfullness harjoituksen lintujen laulun ja meren kohinan säestämänä. Tai Arabiasta kävelymatkan päässä avautuva Viikki ja Lammassaari, joiden luonnon monimuotoisuus kosken pauhusta peltojen ja saarten luo tarjoaa elämyksiä myös palasena Helsingin kaupungin syntyhistoriaa. Töölön kampusalueen opiskelijalle, joka toivoo hengähdystaukoa opiskelupäivän keskellä, toimii tähän tarkoitukseen oivana ympäristönä Hietaniemi tai Töölönlahti.

Vanha suomalainen sananlasku ”Metsä vastaa niin kuin sinne huutaa” pitää usein enemmän kuin hyvin paikkansa. Metsä vaatii pysähtymään ja peilaamaan omaa sisäistä olotilaa.  Metsä ja luonto ovat alati muuttuvia, mutta samaan aikaan ikuisia ja pysyviä. Välillä luonnon muuttumattomuus ja hitaus voivat tuntua haasteilta, jos oma sisäinen todellisuus on kovin nopeatempoinen. Vastavuoroisesti metsä ja luonto voivat parhaimmillaan houkutella rentoutumisen ja hellittämisen äärelle juuri silloin, kun sitä tarvitsee erilaisten aktiviteettien kautta. Miten sinä tänään voit, jos pysähdyt itsesi äärelle? Kokeile! 

Ulkoilusta ja luonnosta puhuttaessa toki on hyvä lähestyvä kesä huomioiden muistaa suojautua myös auringon epäsuotuisilta terveysvaikutuksilta. Tämä on hyvä muistaa sekä Suomen olosuhteissa että ulkomailla, aurinkoisissa ja lämpimissä olosuhteissa oleskeltaessa. Aurinkovoidetta tulisi käyttää Suomessa kesän aurinkoisten rantapäivien ajan (aina kun auringossa oleillaan yli 15–20 minuuttia), sillä vaikka ihon sarveiskerroksen paksuuntuminen ja rusketus parantavat luontaista aurinkosuojaa, ne eivät poista palamisriskiä. YTHS:n asiantuntijoiden suosituksiin aurinkosuojaukseen liittyen pääset tästä.

Muistuttelen teitä, että kaikki YTHS:n toimipisteet ovat suljettuina Helatorstaina 14.5.2015.  

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme!

Aurinkoisin terveisin,

Katariina

Terveydenhoitaja, YTHS Otaniemi

#Matkallamantalle - Lakin päiväkirja ke 29.4.

Wednesday, April 29th, 2015

Taas mennään vappukansa!

Viimeisiä viedään ja kiertueeni h-hetket alkavat olla toden teolla käsillä! Valtamediatkin ovat kiinnostuneet turneestani, ja tänään pääsin sekä antamaan haastattelua että käyttämään taas tuomarin arvovaltaa fuksispeksien tuomaristossa.

Aamupäiväni kului lakitusvalmistelujen koordinoinnissa, ja lakitukseen johtava minuuttiaikataulu alkaa nyt olla hanskassa (tai minun tapauksessani ehkä vuoressa). Varmistakaahan että ehditte nauttia Wappukulkueesta kiireettömästi ilman häsellystä saapumalla Hietalahden torille hyvissä ajoin kello 15:30! Ajelen itse kiertueen kärjessä ja johdatan juhlakansan hilpeälle marssille kohti Mantaa.

Tänään annoin myös ensimmäisen virallisen haastatteluni, kun Helsingin Sanomien edustajat saapuivat kuvaamaan edustavaa figuuriani ja kuulemaan mietteitäni kuluneesta viikosta. Bongatkaahan siis kuvani torstain lehdestä! Myös huomenna mediaa on paikalla sankoin joukoin koko päivän, toivottavasti ramppikuume ei pääse iskemään.

Minä käyttämässä tuomarin arvovaltaa

Minä käyttämässä tuomarin arvovaltaa

Haastattelun jälkeen suunnistin viimeiseen tuomarointitehtävääni Dipoliin, missä fuksispeksit tarjosivat haalarikansalle improvisaatiota ja inspiroituneita musiikkiesityksiä. Kävin lavalla esittämässä terveiseni ja jäin sen jälkeen tuomariston pöydän päähän tarkkailemaan esityksiä. Ja hyvin ne menivät, tsemppiä vielä yöjäynään osallistuville joukkueille!

Hetki on koittanut, vappukansa. Nautitaan nyt siitä ja vietetään taas unohtumaton vappu!

Rakkain terveisin,
Lakki

Wappuaatto 30.4.

Tapahtumat:

 • Teekkarifuksien lakkien jako, Amfi Otaniemi
 • Wappuriehan julistus, Servin mökki Otaniemi
 • KUJ:n PreManta ja NESU-KY:n Wapputerassi, Pohjoinen Rautatiekatu 21 Helsinki
 • Wappukulkue Hietalahden torilta Mantalle

Mantan lakitus Kauppatorilla klo 18:00

YTHS blogi: Tee työtä itsesi hyväksi ja juhli vappua!

Monday, April 27th, 2015

WP_20150427_003

Vapun aikaan liittyy opiskelukulttuurissa keväistä iloa ja juhlaa, mutta myös käsitteenä työ. Mitä työ sinulle merkitsee? Mitä kaikkea työtä sinä teet?  Onko elämä ja arki myös työtä ja voiko tehdä töitä itsensä kanssa? Sitäkö on itsensä kehittäminen?

Eräs määritelmä työstä kuuluu näin: ” Tietoisesti jonkin tehtävän suorittamiseen tähtäävä toiminta, työnteko, työskentely, toiminta.”  Minkälainen työnantaja sinä olet itsellesi? Luistaako homma vai onko sinulla haasteita omassa (työ)suhteessa itseesi? Voi ajatella, että omasta itsestä huolehtiminen on myös meidän jokaisen päivätyö. Tähän työhön sitoutumisen korvaus maksetaan tasapainoisen arjen kovassa valuutassa ja se kantaa pitkällä aikavälillä hyvinvoinnin satoa, mitä on mukava niittää ja mistä on ilo nautiskella.

Arki ei kuitenkaan aina suju ilman vastoinkäymisiä. Mitä sitten tulee tehdä, jos tässä työssä on haasteita, jos jostain syystä itsestään huolehtiminen on hankalaa? Arkielämässä tarvitaan nykyään monenlaista osaamista, mikä on omiaan aiheuttamaan myös kuormitusta. Kuormitusta on vaikea kokonaan välttää, mutta selviytymiskeinoja on mahdollista opetella. Etenkin, jos tunnistaa tyypillisiä stressiin viittaavia oireita itsessään, on syytä pysähtyä perusasioiden äärelle.  Ehkä keittää kuppi kuumaa ja todeta: ” mietitääs nyt hetki mistäs tässä nyt taas olikaan kysymys?”.   Oman itsen kanssa tehtävästä työstä ja arjen selviytymiskeinoista voit lukea enemmän YTHS:n hyvinvointiportaalista.

Vapun aikaan terveydenhoitajan näkökulmasta tulee myös mieleen alkoholin- ja muiden päihteiden käyttö. Sopivissa määrin nautiskeltuna annos tai pari ilolientä on omiaan nostattamaan tunnelmaa, mutta ajoittain omaa alkoholinkäyttöäänkin on hyvä pysähtyä pohtimaan. Sekin on taitolaji ja omat rajansa on syytä tuntea ja niitä myös tulee itsen ja muiden kunnioittaa. Miten olisi tänä vuonna vappubrunssi höystettynä holittomilla drinkeillä?  Näihin ajatuksiin päätän tämän kerran kirjoituksen.

Iloista kevään juhlaa ja riemukasta vappua!

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.

 

Terveisin, Katariina,

Terveydenhoitaja YTHS Otaniemi 

 

P.S

Muistathan, että vappuaattona YTHS:n toimipisteet suljetaan klo 13 ja Vapun päivän olemme suljettuina.  

Palvelemme taas normaalisti maanantaina 4.5.2015 alkaen.

 

 

#Matkallamantalle - Lakin päiväkirja la 25.4.

Sunday, April 26th, 2015

Skål hyvät ystävät!

Tänään tämä pieni lakki on sitten viettänytkin opiskelijaelämää oikein urakalla - osallistuin nimittäin kaksille huikeille sitseille, ensin Otaniemessä järjestettyihin Sitsikisoihin ja sitten vielä NESU-KY:n Wappusitseille!

WP_005564

Minulla on luontaisia kykyjä ilmapallomyyjän ammatissa!

Päivä alkoi kesäisissä merkeissä Alvarin aukiolla, kun ystäväni Aalto-yhteisöjaosto Aavasta kutsuivat minut mukaan pöytäänsä Sitsikisoissa! Mikäs siinä pienellä lakilla sitsatessa, kun viini (ja tietenkin myös vesi) virtasi ja kilpajoukkueiden keksimät teemat olivat toinen toistaan huikeampia. Päivän aikana pääsinkin poikkeuksellisen luoviin yhteiskuviin, mm. viimeiselle ehtoolliselle sekä muinaiseen Roomaan! Kuvia voi bongailla erinäisistä someista hashtagilla #matkallamantalle. Päivän aikana minua myös erehdyttiin luulemaan ilmapallomyyjäksi, mutta vapun kunniaksi ystäväni lahjoittivat elefantti-ilmapallon sitä kyselemään tulleelle tytölle ihan ilmaiseksi.

Koska yhdet sitsit päivän aikana eivät tietenkään riitä, suuntasin sitsikisoista Töölöön Casa Academicalle NESU-KY:n ja NESU-SHS:n järjestämille Wappusitseille. Kyllähän se pienen lakin mieltä hiveli, kun minut huudettiin pöydälle ja pääsin esittämään vapputerveiset koko sitsikansalle. Toivottavasti muistitte kehotukseni mukaisesti myös juoda illan mittaan silloin tällöin vettä! Sitsitauoilla poseerasin taas uusien ystävieni kanssa riehakkaissa kuvissa, ja täytyy sanoa, että olen kyllä nauttinut kiertueeni joka hetkestä. Railakkaat opiskelijariennot ovat mukavaa vaihtelua Mantan arvokkaisiin kutreihin!

Sain muuten myös taas uuden kutsun, käyn ensi tiistaina tervehtimässä KY:n hallitusta KY-talolla Kampissa! Mahtavaa miten moniin uusiin ihmisiin olen jo päässyt tutustumaan, kiitos lämpimästä vastaanotosta teille kaikille.

Nyt on lakin nukkumaanmenoaika, mutta huhut kertovat, että juhlat jatkuvat sekä Töölössä että Otaniemessä aamuun asti. Muistakaahan säästellä paukkuja myös itse h-hetkeen eli vappuaattoon ja lakitukseen! Huomenna tämä lakki nukkuu pitkään ja ottaa koko päivän rennosti - suosittelen samaa koko wappukansalle!

Sitsinmakuisin terveisin,
Lakki

P.S. Ohessa vielä päivitetty aikatauluni!

Su 26.4.

 • Rentoutumista ja valmistautumista ohjelmantäyteiseen viikkoon

Ma 27.4.

Tapaamiset:

 • Tuula Teeri, Aalto-yliopiston rehtori

Tapahtumat:

 • Mp3 Experience, Narinkkatori Helsink
 • Printempo- kevätkonsertti, Tapiolan kulttuurikeskus

Ti 28.4.

Tapaamiset:

 • KY:n hallitus, KY-talo

Tapahtumat:

 • KYmpin Kymppisuora, Aavan rasti Hesperian puistossa

Ke 29.4.

Tapahtumat:

 • Fuksispeksit, Dipoli Otaniemi
 • Yöjäynän alkupamaus ja Hullu Jussi, Otaniemi

To 30.4.

Tapahtumat:

 • Teekkarifuksien lakkien jako, Amfi Otaniemi
 • Wappuriehan julistus, Servin mökki Otaniemi
 • KUJ:n PreManta ja NESU-KY:n Wapputerassi, Pohjoinen Rautatiekatu 21 Helsinki

Mantan lakitus Kauppatorilla klo 18:00

YTHS blogi: YTHS AYY:n blogissa, whoot?

Wednesday, April 15th, 2015

Tervetuloa lukemaan YTHS-blogia!

YTHS:n tavoitteena on, että meidän tuottama terveyttä edistävä tieto sekä toimintaa koskeva ajankohtainen info olisi helposti opiskelijoiden saatavilla. Sama toive on myös esitetty usein opiskelijoiden taholta. Tähän tarpeeseen vastataksemme kokeilemme tämän vuoden ajan Otaniemen YTHS:llä YTHS blogia, jonka tarkoitus on tavoittaa opiskelijat arjen keskellä ja välittää ajankohtaista terveystietoa ja toimipistekohtaisia tiedotteita YTHS:n palveluista. Blogi tulee ilmestymään kaksi kertaa kuukaudessa vuoden 2015 loppuun asti osana AYY:n blogia ja on osa YTHS:n toimintaa yhteisöterveyden edistäjänä. Kiitos siis AYY julkaisun mahdollistamisesta.YTHS

Tällä kertaa ajankohtainen ja jokakeväinen aihe on käynnissä oleva allergiakausi, johon liittyen YTHS järjestää vuosittain maalis-huhtikuussa Allergisen nuhan teemapäivät. Lievätkin allergiaoireet voivat aiheuttaa turhautumista ja aiheetonta harmia, minkä vuoksi on tärkeää saada asiallista infoa oireista ja niiden hoitokeinoista.  YTHS:n toimipisteissä on teemapäivänä tarjolla aiheeseen liittyvää tietoa neuvontaa sekä ajanvaraukseton terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotto. Vastaanotoilla kartoitetaan allergiaoireita sekä lääkkeellisen ja ei lääkkeellisen hoidon tarvetta.  Joten jos silmiä kirveltää, nenä vuotaa ja aivastuttaa, niin vielä ehdit tulla vastaanotoille tiistaina 21.4 klo 12–14:30 ilman ajanvarausta!

Lisäksi tässä vaiheessa vuotta muistuttelen teitä myös matkailuun liittyvistä rokotuksista. YTHS:n valtakunnallinen matkailuneuvonta palvelee opiskelijoita matkailijarokotusasioissa. Jos suunnittelet ensi kesäksi festarikierrosta tai maakuntamatkailua kotimaan kamaralla, riittävät suojaksi perusrokotukset. Jos kuitenkin suuntaat oleskelusi pidemmäksi aikaa eksoottisempiin kohteisiin, suosittelen vilkaisemaan matkailuneuvonnan sivujamme tarkemmin ja tutustumaan maakohtaisiin rokotus- ja malarianestolääkityssuosituksiin omatoimisesti. Sivuilta löydät hyödyllisiä ja helppokäyttöisiä linkkejä, joita kannattaa hyödyntää. Rokotusasioissa kannattaa myös muistaa, että osa matkailurokotussarjoista tulee aloittaa mielellään yli kuukausi ennen matkalle lähtöä, joten selvittele rokotustarpeesi hyvissä ajoin ja ole meihin tarvittaessa yhteydessä sähköisesti.

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme!

Terveisin,

Katariina, terveydenhoitaja. YTHS Otaniemi.

Unelmat vaakalaudalla!

Thursday, March 12th, 2015

Tarina elokuvatuotannon opiskelijalta Aalto yliopistossa, Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitokselta, jonka unelmat eivät olisi käyneet toteen, jos toiseen tutkintoon ei saisi enää opintotukea. ”Tämä ei ole ensimmäinen tutkintoni, eikä tieni tähän pisteeseen ole ollut helppo

 

Olen opiskellut koko aikuisikäni, tehden aina töitä siinä ohessa.

Taidelukion jälkeen jatkokoulutuspaikkaa ei auennut joten hakeuduin vuoden kestävälle (elokuva-alan) kansanopistolinjalle, jonka rahoitin osittain opintolainalla, osin vanhempien tuella.

Tiesin epämääräisesti haluavani taidealalle, kenties elokuva-alalle, mutta minulla ei ollut mitään käsitystä, miten elokuvia tehtiin, tai mitä työtehtäviä tuolla alalla edes oli olemassa. Kansanopisto vahvisti halua jatkokouluttautua.

Kuitenkaan elokuvakoulujen ovet eivät avautuneet suoraan, ja vietin kaksi välivuotta tehden siivoustöitä sekä välillä olin sosiaalitoimiston asiakkaana. Tässä vaiheessa elämääni, 22-vuotiaana olin kaikkein köyhin, epätoivoisin ja eniten ilman suuntaa. Ei todellakaan kultainen nuoruus.

Kitkuttelin vielä kaksi vuotta hakien kouluihin ja pettyen joka haulla. Tällä ajalla suoritin työkkärin koulutusta sekä työharjoittelua, joista molemmista oli hyötyä. 23-vuotiaana pääsin Tampereen ammattikorkeakouluun opiskelemaan kuvausta. Koulussa kuitenkin tajusin, ettei kuvaus ollut minun alaani - sen sijaan ymmärsin, että tuotanto on.

Sen jälkeen kun "oma juttu" löytyi, työelämä rupesi viemään kovaa, niinpä suoritin koulun nopeasti loppuun, jotta pääsisin töihin. Ehdin työskennellä intensiivisesti pari vuotta elokuva-alan töissä, tuotannon toimenkuvissa (joihin minulla ei ollut koulutusta), ennen kuin minut hyväksyttiin silloiseen Taideteolliseen Korkeakouluun elokuvatuotannon linjalle. Opiskelijoita otettiin sisään neljä, eli seula oli tiukka.

Elokuvatuotannolle ei ollut tuolloin olemassa omaa maisteriohjelmaa, joten jouduin hakemaan uudestaan kandiohjelmaan. Rahoitin opinnot opintotuella, jota oli edelleen jäljellä AMK-opinnoista. Lisäksi kävin koko ajan koulun ohella töissä, ja otin opintolainaa.

Valmistuin elokuvatuotannon kandidaatiksi v.2012, jonka jälkeen lähdin Saksaan vaihto-opintoihin, ulkomaan opintotuen mahdollistamana. Opintojen aikana tein myös työtä saksalaisessa yrityksessä (josta KELA muuten rankaisi jälkikäteen erottamalla minut takautuvasti Suomen sosiaaliturvasta!).

Opintotukikuukauteni loppuivat kaksi vuotta sitten. Siitä lähtien olen elättänyt itseni työllä, en ole suostunut ottamaan edes asumistukea sillä tuloni heilahtelevat, ja pelkään KELA:n takaisinperintöjä.

Tällä hetkellä teen kolmea työtä yhtä aikaa - yksi niistä on työ tuotantoyhtiössä, jossa tuotan omaa MA-elokuvaani. Olen siis yli 10 vuoden jälkeen edennyt siivoustöistä omaan haaveammattiini. 

Ilman joustavaa opintotuki- ja opintolainajärjestelmää en olisi tässä, enkä olisi koskaan päätynyt kutsumusammattiini.