Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Opiskelija, et ole yliopistossa vain tutkintoa varten!

perjantai, syyskuu 9th, 2016

Mukaillen 5.9. tekniikan korkeakoulujen uusille opiskelijoille pidettyä puhetta.

Tulin opiskelemaan Aaltoon, koska pidin matematiikasta ja fysiikasta, enkä tiennyt mitä haluan tehdä isona. Diplomi-insinööri vaikutti sopivan yleispätevältä tutkinnolta. En opintoja aloittaessani osannut aavistaa, mitkä ovat ne asiat, jotka tästä yliopistosta tekevät minulle merkityksellisen. Mitkä ovat ne asiat, jotka oikeasti muuttavat elämäni suunnan.

Ne ovat Aallon poikkitieteellisyys ja opiskelijatoiminta.

Poikkitieteellisyyden merkitys kasvaa työelämässä. On entistä tärkeämpää ymmärtää eri aloja ja osata työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Poikkitieteellisellä yhteistyöllä ratkaistaan maailman isoimpia ongelmia. Aalto tarjoaa mahdollisuuksia poikkitieteellisiin opintoihin, mutta se ei ole itsestäänselvyys. Opiskelija, kaikki riippuu sinun omista valinnoistasi. Mieti siis rohkeasti, mitä kursseja valitset.

Vapaaehtoisesti työskentelevät Aallon opiskelijat tekevät valtavasti hommia, jotka muuttavat niin yksittäisten ihmisten elämiä, Aaltoa, Suomea kuin koko maailmaakin. Opiskelijatoiminta on vastapainoa opinnoille, mutta se myös opettaa paljon sellaista, mitä kursseilla voi olla vaikeaa oppia. Itse olen esimerkiksi oppinut projektien ja ihmisten johtamista, esiintymistä sekä sen, että kun on sopiva tiimi ja riittävästi intoa, niin mikä tahansa on mahdollista. Aaltoyhteisössä valtava määrä mahdollisuuksia löytää oma paikkansa. Niitä kannattaa etsiä.

Näitä kahta asiaa yhdistää se, että ne vaativat omaa aktiivisuutta. Ne vaativat sitä, että mietit, mikä sinulle on tärkeää. Et ole tässä yliopistossa vain tutkintoa varten. Olet täällä itseäsi ja loppuelämääsi varten. Älä liikaa kuuntele muiden ohjeita siitä, mitä sinun tulisi tehdä. Mieti, mitkä ovat ne asiat, joissa haluat kehittyä, tai jotka haluat kokea. Aaltoyhteisö tarjoaa valtavasti vaihtoehtoja niin opinnoissa kuin vapaa-ajallakin. Tartu niihin!

Tervetuloa ylioppilaskuntaan ja Aaltoon!

 

Milja Asikainen

AYY:n hallituksen puheenjohtaja

Fuksi 2010

teekkarielamaa2016-107

Fuksit kertovat syistään tulla Aaltoon opiskelemaan

 

Into ja himo – opetuksen kehittämistä PedaForum-päivillä

maanantai, syyskuu 5th, 2016
Kuva: Jyväskylän yliopisto

Kuva: Jyväskylän yliopisto

PedaForum-päivät kokoavat yhteen opetuksen kehittämisestä kiinnostuneita korkeakoulukentän ihmisiä kerran vuodessa. Tapahtuma on aina yksi vuoden kohokohdista, sillä siellä saa kuulla muiden paikkakuntien uusimmat onnistumiset sekä kriittistä pohdintaa ja tutkimustuloksia pedagogiikkaan, yliopistojen johtamiseen ja kehittämiseen liittyen. Tänä vuonna Jyväskylässä teemana oli Into ja himo – Hyvinvoiva kampus. Kävimme kaikki hieman eri ohjelmanumeroissa, joten saimmekin neljä eri näkökulmaa teille kerrottavaksi. Kiitokset järjestelytiimille ja innostaville puhujille! Tapahtuman blogista löytyy iso määrä opiskelijoiden kurssityönä toteuttamia esittelyjä ja haastatteluja konferenssin aiheista.

Mikko

Olin myös ensimmäistä kertaa PedaForumissa. Päällimmäisenä konferenssista jäi mieleen innostuneisuus ja sitoutuneisuus opetuksen kehittämistä kohtaan. Oli hienoa saada näkökulmaa oman yliopiston puolelta siihen, miten oppimiseen panostetaan. Teemaryhmistä ja työpajoista sai uutta tietoa ja inspiraatiota meillekin käyttöön, mutta minulle kenties tärkein puoli tapahtumassa oli tavata oman yliopistomme opetuksen kehittämisestä innostuneita tyyppejä. Inspiroivan ympäristön vaikutuksesta siellä ajautui helposti keskusteluihin, joissa ei kokouksissa ja tapaamisissa niin helposti ajaudu! Edistimme keskusteluilla A!OLE-projektin kokonaisvisiota Aallon sähköisesta oppimisesta, käsittelimme Success of Students -strategia-aloitteen next steppejä ja levitimme tietoa hyvistä käytännöistä kurssien yritysyhteistyön suhteen. Tärkeitä juttuja!

Nosto ohjelmasta: Itä-Suomen yliopiston vetämä työpaja  flipped classroom -menetelmän hyödyntämisessä opetuksesta. Aaltoon kaivattaisiin samaa asennetta, että kursseja lähdetään flippaamaan pedagogiikka edellä, ei sähköiset työkalut edellä: ”laitetaan kurssi nettiin kun meillä on nämä työkalut!”

Elina

Oma osallistumiseni pedaForumissa jäi valitettavan vähäiseksi aikataulupaineiden takia. Pettymyksekseni en esimerkiksi päässyt osallistumaan Tarja Pääjoen puheenjohtamaan ”Hyvinvointia oppimiseen taiteesta” – työpajaan, joka olisi ollut varmasti kiinnostava katsaus taidelähtöiseen pedagogiikkaan korkeakouluympäristössä. Sen sijaan pääsin tutustumaan opinto-ohjaukseen ja opetuksen laadun mittaamiseen korkeakouluissa, molemman mielenkiintoisia aiheita.

Ehkäpä parasta PedaForumissa kuitekin oli se, kuinka tapahtuma kokosi opetuksesta kiinnostuneet yhteen paikkaan. Innostunut ilmapiiri tarttui nopeasti minuunkin, kunpa opetuksesta ja sen parantamisesta puhuminen olisi aina näin motivoitunutta. Oli myös todella virkistävää päästä puhumaan Aallon henkilökunnan kanssa kokoushuoneiden ulkopuolella, jossa asioista pystyy puhumaan vapaammin.

Elli

Osallistuin PedaForumiin ensimmäistä kertaa, ja päivistä jäi todella hyvä fiilis. Oli aivan mahtavaa tavata opetuksen kehittämisesti innostuneita ”peda-ihmisiä”. Alla on koostettuna ensikertalaisen huomioita tapahtumasta:

PedaPorum koostui teematyöryhmistä ja työpajoista. Osallistuin itse ainoastaan teematyöryhmiin, jossa eri korkeakoulujen edustajat kertoivat omista toimivista käytännöistään tai tutkimuksistaan. Esitelmät olivat itsessään mielenkiintoisia. OKM:n rahoituksen tarkemmassa syynäyksessä tuli näkyväksi, miten heikosti se kannustaa (yksittäistä) opettajaa kehittämään opetustaan. Parasta antia olivat kuitenkin ehdottomasti keskustelut esitysten jälkeen. Niistä sai napattua hyviä ideoita ylös, esimerkiksi miten yliopisto toimii yhdessä opiskelijoiden kanssa palautteen keruussa ja siihen reagoimisessa tai kuinka epäformaalimpi palautteenanto onnistuu yhteistyössä ainejärjestön ja laitoksen välillä.

Oli positiivista huomata, kuinka samanlaisten ongelmien kanssa kaikki korkeakoulut painivat. Maisteritutoroinnissa on haasteita myös muilla. Miten järjestää uusille maisteriopiskelijoille tarkoituksenmukaista ja heidät saavuttavaa tutorointia? Opiskelijapalautteen keräämisen haasteet ovat myös muilla samankaltaisia eli palautteenkeruujärjestelmä on kunnossa, mutta vastausten saaminen ja niiden systemaattinen hyödyntäminen eivät ole itsestäänselvyyksiä.

Yksittäisenä asiana jäi mieleen Jyväskylän yliopiston tekemä pitkäjänteinen, tutkimukseen ja suuriin panostuksiin perustuva hyvinvointityö ja Opiskelijan kompassi –työkalu. Opiskelijan Kompassin tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja itsetuntemusta sekä ehkäistä stressiä, ahdistusta ja alakuloa. Se on nettipohjainen, mutta opiskelijat, joilla on myös kontaktitapaamisia, ovat hyötyneet siitä eniten. Tämän tapaiselle interventiolle olisi varmasti tarvetta myös muualla.

PedaForum: nähdään ensi vuonna uudestaan!

Susanna

Oli hienoa olla takaisin Jyväskylässä katsomassa miten hyvinvointityö on siellä edistynyt, koska olin aiemmin tekemässä sitä itse. Tämän vuoden PedaForum oli ensimmäinen, jossa ei enää kuulunut negatiivissävytteisiä pohdintoja siitä kuuluuko opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen ollenkaan yliopistoille. Kehitystä on todellakin tapahtunut! Pidin myös esitelmän opiskelijoiden kiinnittymisestä Aalto-yliopistossa. Sain ihan aiheellisen muistutuksen siitä, että emme voi ottaa itsestäänselvyytenä kaikkien yhteisön osapuolten tietävän opiskelukyvyn ylläpitämisen mekanismeja ja kiinnittymisen edellytyksiä, vaan myös tiedonjaon näistä asioista on oltava jatkuvaa.

Mitä Aalto voisi oppia: Hyvinvointityö vaatii pitkäjännitteistä, koko yhteisön tietoisuuden tason nostamista. Esimerkiksi Oulun ja Jyväskylän kehitystyöhön kannattaa perehtyä.

Tässä vielä linkki pitämääni presikseen.

Huolehtikaa omista työuristanne!

maanantai, elokuu 29th, 2016

Helsingin Sanomat ansioitui maanantaina 29.8. päivä seuraamalla opintoaikojen lyhentävien toimenpiteiden onnistumista. Samaa analyysiä olemme odottaneet OKM:ltä ja Kelalta joka kerta, kun he ovat päättäneet muuttaa opintotuen ehtoja tai patistaa yliopistoja tiivistämään tutkintoja tavalla tai toisella.
Tällä hetkellä viiden vuoden tavoiteajassa valmistuu vain noin viidennes opiskelijoista. Tätä mantraa ylipitkistä opintoajoista on hoettu vuosikymmeniä ja tällä hetkellä se on Sipilän hallituksen ohjelmassakin kiertoilmaisulla ”Pidennetään työuria alkupäästä”. Tavoitehan on ihan kaunis, mutta kestää todella vähän kriittistä arviointia. Valitettavan usein keskustelu jämähtää opiskelijoiden (tai yliopistojen) syyllistämiseen, eikä johda parempaan maailmaan tai edes opiskelukokemukseen.

Kokosimme listan asioista, joista pitää päästä yli ennen kuin pääsemme oikeasti puhumaan paremmista opinnoista ja työllistymisestä:

1. Siivotaan tilastot. On turha kauhistella opintoaikoja, jos ei oteta huomioon todellista opiskeluaikaa ja systeemin ominaisuuksia. Todellista pituutta ei voi laskea aloitusvuodesta, vaan läsnäololukukausina.

2. Lisäksi pitäisi päästä kiinni siihen joukkoon, joka edes aikoo opiskella kokonaista tutkintoa suunnilleen täysipäiväisesti. On turha laskea mukaan ihmisiä, jotka ovat nimellisesti tutkinto-opiskelijoita, mutta kirjoilla todellisuudessa täydennyskouluttajina tai muuten tekemässä opintoja osa-aikaisesti.

3. Opiskelijat ovat jo yhtä aikaa töissä, eli työurat ovat jo hyvällä alulla opiskeluaikana. Teoreettisesti korkeakouluopiskelijat menisivät sitten korkeamman palkan töihin valmistuttuaan, mutta kyllä jokainen yksilö ihan itsenäisesti arvioi kannattaako papereita ottaa ulos jos niitä töitä ei ole vielä näköpiirissä. Hyvä yleinen taloustilanne olisi tehokkain tapa saada ihmisiä ulos yliopistosta.

4. Voitaisiinko myöntää, että kaikki tutkinnot eivät vielä edelleenkään ole viiden vuoden opintoja? Jos tietyn koulutusalan tai –ohjelman keskimääräinen opiskeluaika ei ole lähelläkään viittä vuotta, vaikka laissa asia on ollut niin jo iät ja ajat, vika ei välttämättä ole opiskelijassa tai opinnoissa, vaan laissa. On kohtuutonta vyöryttää opintotuen kiristyksillä vastuuta opiskelijalle, jos esimerkiksi arkkitehdin tutkinto on täysin mahdotonta suorittaa viidessä vuodessa.

5. Opiskelukyvyn ylläpito pidentää työuria paremmin kuin kiristykset. Kellään ei ole varaa siihen, että ihmiset voivat pahoin kesken työuran tai jäävät aikaisin pois. Jos opinnot venyvät puolella vuodella tai vuodella, mutta sillä vältytään kesken työuran usean vuoden työkyvyttömyydeltä, kokonaisuus jää reilusti positiivisen puolelle.

6. Lopulta kyse on yksilöllisistä elämäntilanteista, ja tulisi luottaa siihen, että ihmiset osaavat itse arvioida miten haluavat opintonsa, työnsä ja elämänsä rytmittää. Opintotukea on jo rajallinen määrä, opiskeluaikaa on rajallinen määrä ja ihmisillä usein on aika sisäsyntyinen halu eteenpäin elämässä.

”Itse suunnittelin opintoni alusta asti siten, että suorittaisin noin 45-50 noppaa vuodessa (joskus enemmän, joskus vähemmän). Näin valmistuu noin kuudessa vuodessa, kelan tuet juoksee, työmäärä pysyy inhimillisenä ja ehtii tekemään muutakin jännää kuin opiskella. Eli kyllä minun kohdallani ainakin voi syyttää tavoitteenasetantaa, jossa se formaali koulutus ei ollut ainoa asia mitä yliopistoajaltani halusin!” Jori Jämsä, tekniikan alan opiskelija

Ehdotammekin, että lyhennettäisiin opintoajoista ainakin sen verran mitä jatkuva keskustelu opintoaikojen lyhentämisestä vie. On täysin järkevää katsoa koulutusohjelmia ja poistaa sieltä käsittämättömyyksiä, jotka vaikeuttavat opintoja, mutta on täysin järjetöntä hokea muodotonta opintojen nopeuttamista yksilöimättä kenen opintojen pitäisi nopeutua ja miksi.

 
Ps. Suomen ylioppilaskuntien liiton 78 tapaa pidentää työuria on edelleen hyvin ajankohtainen listaus:
http://www.syl.fi/2012/01/25/syl-yksi-ei-riita-tarjolla-78-tapaa-pidentaa-tyouria/

 

AYY:n koulutuspoliittinen sektori
Elli, Jimmy, Mikko ja Susanna

AYY myöntää opiskelijoiden Seal of Approval -tunnustuksen Starting point -palvelupisteelle

maanantai, elokuu 22nd, 2016

Starting Point on matalan kynnyksen palvelupiste, joka avattiin syksyllä 2015 Otakaari 1 -rakennukseen opiskelijahubin viereen. Palvelupiste ei ole sidottu minkään yksittäisen korkeakoulun toimintoihin, vaan kaikki opiskelijat voivat asioida samassa paikassa. Erityisen tärkeää on, että palvelupisteeltä voi käydä kysymässä neuvoja ja tiskiltä luvataan ohjata eteenpäin oikean palvelun äärelle. Starting Pointin palvelu on ollut ystävällistä ja asiantuntevaa.

Aallon lupaus monitieteisyydestä ja joustavasta liikkuvuudesta ei ole vielä toteutunut täysin palveluiden tasolla. Starting point on hyvä alku pyristellä irti organisaatiolähtöisestä ajattelusta kohti opiskelijoille mielekkäitä palvelukokonaisuuksia. Yhteinen palvelupiste hyvillä aukioloajoilla tulee olemaan tiivistyvällä kampuksella entistä tärkeämpi. Samassa yhteydessä kehitettävä fyysistä palvelupistettä tukeva eStarting Point on samaa kehitystä verkossa.

AYY:llä uskotaan, että tällainen tarvelähtöinen palvelumuotoilu on Aallon tulevaisuutta. Tulevaisuuden visioissa palvelupisteet toimisivat vielä laajemmin myös erilaisten hyvinvointipalveluiden, uraneuvonnan ja muiden opiskelijoiden tarpeiden kartoittamisessa matalalla kynnyksellä, ilman turhia raja-aitoja ja tuoden mukaan ystävällisen ja inhimillisen ensikontaktin.

Saara Maalismaa ottaa vastaan Seal of Approval-palkinnon

Saara Maalismaa otti vastaan Seal of Approval-palkinnon

 

Day 6 with Tsinghua: European affairs, minister Rehn and lessons of anti-corruption

perjantai, elokuu 19th, 2016

On Wednesday the theme of the day was European Integration. We wanted to introduce the European Union and its role for Finnish decision-making to our guests from Tsinghua University. The EU is part of the curriculum in Chinese schools as well, given its nature as a unique peace project and international organization with considerable competences in its member states’ affairs. However in the Chinese media the EU is often portrayed not as an individual agent but as a shadow of an organization looming behind the backs of its most powerful and biggest member states. In the era of disbelief in the European project, we wanted to hear the insights of top EU-experts in Finland and took our Chinese guests to the permanent representations of European Commission and Parliament and to visit a true Euro-politician, ex-commissioner Minister Olli Rehn.

In the permanent representation we were greeted by Vesa-Pekka Poutanen, Economic Advisor at the European Commission Representation in Finland and Niina Saloranta, Press Officer from the Representation of European Parliament. We got a thorough introduction into the functions, institutions and legislative processes of the union and discussed the Commissions plans for the future of the EU. European Commission, guardian of the treaties and initiator of new legislation, executes the policies and works for the common European agenda. EU’s competences on different policy fields are stated in the treaties and for example education policy is not part of EU competences but in the responsibility of member states.

Jobs, growth and investment are high on Jean-Claude Juncker’s Commission’s agenda consisting of 10 priorities. One interesting pick from the priorities is the development of the digital single market. The common European market is based on 4 fundamental freedoms – free movement of people, capital, services and goods, but many who have tried purchasing services or goods online from another member country have noticed that in the digital world national boarders are still very present. On Commission’s agenda are far-reaching initiatives like boosting interoperability with common ICT standards but also very concrete initiatives ranging from enabling the use of video streaming services in other member countries to better consumer protection of online customers. One welcomed mile-stone on the road to the Common Digital Market is the end to all mobile roaming charges in the summer 2017.

Our delegation posing with Vesa-Pekka Poutanen from the EC Representation in Finland.

Our delegation posing with Vesa-Pekka Poutanen from the EC Representation in Finland.

After the thorough EU session and interesting lunch discussions on EU-China relations and Finland’s EU policy we headed to the Ministry of Employment and Economic Affairs together with our guests. Minister Olli Rehn greeted us with stories of his career as a European Commissioner. He recalled the times when he was representing the Commission in G20 negotiations and having noticed how other countries were irritated by the multitude of European voices present at the table, he started calling for a stronger and more united European voice. Seen from outside Europe should be more united, like our guests from Tsinghua also pointed out.

Minister Rehn described Finland as an active and goal oriented EU member-country that has shared the common European values for much longer than the 20 years of membership in the EU. Currently on Minister Rehn’s desk the EU is present in many policy fields, especially in energy policy. The EU has an ambitious energy strategy for year 2030 to increase the consumption of renewables and to cut greenhouse gas emissions. To answer to EU targets and other international climate treaties, Finland’s energy policy aims at halving using oil and coal by 2050 and having 50 % renewables in our energy mix. China is struggling with environmental degradation and it’s trying to find ways to increase the share of renewables in the energy mix. Our guests asked the minister what the best strategy to combat climate change is in his opinion. Minister Rehn was in favor of a mixed approach of economic instruments – increasing the burden of using non-renewables by taxation, encouraging investment in renewables through subsidies.

Our Chinese guests were impressed by the easy going and hierarchy-free setting of our meeting with Minister Olli Rehn.

Our Chinese guests were impressed by the easy going and hierarchy-free setting of our meeting with Minister Olli Rehn.

Another key theme of our meeting with Minister Rehn was good governance. Even though also Finland has its challenges, it’s still second in Transparency International’s Anti-Corruption Index, and our Chinese guests wanted to understand the reasons for it.  Minister Rehn listed reasons for Finnish success: principles of good governance, transparent society and freedom of expression. He went back to the times when Finland was under Russian rule to explain the law-abiding tradition in Finland – in order to have the leeway to develop Finland, we had to adhere to the legislation and orders from Russia. To underline the most important factor for an anti-corrupt society minister Rehn emphasized the importance of free press and freedom of expression – without them no country can become free of corruption.

After a day of big meetings and serious dialogues it was time to unwind with free time. Some of the delegation went to marvel the selection of goods in market places, I went to Ateneum with a bunch of guests to give them a tour to Finnish art history and to check out the provocative portraits of Alice Neel (strong recommendation!).

Ateneum’s second floor is all about Finnish classics. Mengke was impressed by von Wright’s detailed brushwork.

Ateneum’s second floor is all about Finnish classics. Mengke was impressed by von Wright’s detailed brushwork.

The evening ended with sauna, of course, and some delicious Chinese dishes our guests prepared for us. A day full of interesting perspectives, lessons learned and taste buds turned!

Chef Zhao prepared a complete dinner for us, xie xie!

Chef Zhao prepared a complete dinner for us, xie xie!

 

Milla Ovaska

Writer works at AYY as specialist in international affairs and loves KTV and Chinese novels

AYY lähtee ”Huominen ilman pelkoa”-kampanjan tukijaksi

perjantai, elokuu 19th, 2016

Hallitus päätti aamukoulussaan 16.8, että AYY tukee antirasistista kansalaiskampanjaa ”Huominen ilman pelkoa”. Kampanjan tavoite on saada järjestäytynyt rasismi rikoslakiin ja näyttää, että emme pelkää erilaisuutta. Kampanja yrittää saada yli 100 kansanedustajaa allekirjoittamaan lakialoitteen. AYY kannustaa allekirjoittamaan vetoomuksen tällä sivulla: http://www.rasismirikoslakiin.fi/

YK:n rotusyrjinnän vastainen sopimus velvoittaa Suomea kieltämään rasismin ja selittää laittomiksi ja lain mukaan rangaistaviksi teoksi rotusyrjinnän edistämisen. Tällä hetkellä Suomen laki jättää vielä tulkinnanvaraa, eikä suoraan kieltää rasistisien järjestöjen toimintaa. Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) on jo antanut Suomelle suosituksia siitä, että meidän pitäisi kehittää ja soveltaa rasismin vastaisia lakeja paremmin.

Esimerkiksi vuonna 2007 ECRI sanoi näin: ”ECRI suosittaa, että Suomen viranomaiset tehostavat pyrkimyksiään voimassaolevien rasismin ja rotusyrjinnän vastaisten rikoslain säännösten täytäntöönpanon kehittämiseksi.” Vaikka rikoslakia muutettiin hieman vuonna 2011, ECRI:n seuraavassa raportissa vuonna 2013 lukee nämä suositukset: ”ECRI suosittaa, että Suomen viranomaiset varmistavat rikoslain rasismin ja rotusyrjinnän vastaisten säännösten tiukemman soveltamisen.

AYY haluaa korostaa, että kyse ei ole sananvapauden tai yhdistymisvapauden rajoittamisesta. Nämä vapaudet ovat edellytyksiä demokraattisessa yhteiskunnassa. Kuitenkin, niin kuin asiantuntijat ja Euroopan ihmisoikeustuomistuin ovat myös sanoneet, ilmaisu- ja kokoontumisvapaus ei oikeuta järjestäytynyttä rasismia. Rotusyrjinnän ja rasismin edistäminen tarkoittaa muiden ihmisoikeuksien rajoittamista.

Kampanja ehdottaa sekä rikoslakiin että yhdistyslakiin lisäyksiä, jotka kieltävät järjestöt, joiden tarkoitus on rasismin edistäminen. Lisäksi osallistuminen sellaisiin järjestöihin tehdään rangaistaviksi. Lisätietoa lakiehdotuksista löytyy kampanjan nettisivulla.

Tämä kampanja on kuitenkin vain yksi askel. On vielä paljon muutakin, mitä Suomessa voidaan tehdä rasismin vastustamiseksi.

AYY:n uudessa strategiassa lukee että yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yksi meidän tärkeimmistä kehityskohteista tulevina vuosina. Kannan ottaminen järjestäytynyttä rasismia vastaan on siis uuden strategian mukaista.

Lisätietoa:
Kampanjan sivut: http://www.rasismirikoslakiin.fi/
ECRI:n raportit Suomesta: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Finland/Finland_CBC_en.asp
YK:n rotusyrjinnän vastainen sopimus: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1970/19700037
Nykyinen rikoslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
Nykyinen yhdistyslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503

Tsinghua visit day 5: Getting to know the Finnish political system

keskiviikko, elokuu 17th, 2016

Tuesday’s theme was politics. The goal of the day was to get acquainted with the diversity of the Finnish political field. The day started by meeting people who work in organizations that try to influence politics and decision makers in fields they find inportant. All of these organizations get most of their funding from the government.

The day started at Lapinrinne, where Tsinghua University Student Union (SUTU) and AYY met with the National Union of University Students in Finland (SYL). SYL works in a national level to endorse student’s rights and to collect all student unions to one strong fort. Lauri Lehtoruusu, a former SYL board member, told us a little about what SYL does and how their work differs from a student union’s.

Next up was SETA Ry and their chairperson Panu Mäenpää, who introduced us to their work in making society equal for everyone regardless of sexual orientation, gender identity or gender expression. Seta has done diverse work on LGBTI advocacy for over 40 years. They have established The Trans Support Center, started the citicenz initiative for the equal marridge law and have advanced equality in Finland in many other ways. We had a very fruitful conversation about the situatuion of LGBTI people in Finland and in China and agreed that there’s still a lot to do but progress is made, however slowly.

SUTU, AYY and SETA Ry chair-person Panu Mäenpää in Lapinrinne

SUTU, AYY and SETA Ry chair-person Panu Mäenpää in Lapinrinne

SUTU and AYY visited The Finnish Nature League (Luonto-liitto) where Sami Säynevirta inroduced us the protection and preservation work they do. The Nature League is an organization for children, youth and young adults that take a stand on the protection of nature, animals, water system, climate and energy issues. They also do environmental education in the form of courses, guidebooks, camps and clubs. Sami told us about their current important issues and especially the situation of wolves in Finland got a conversation going.

SUTU and AYY at the Little Parliament meeting with speaker Maria Lohela

SUTU and AYY at the Little Parliament meeting with speaker Maria Lohela

After lunch we headed to the Little Parliament house where we were to meet Maria Lohela, the Speaker of the Parliament. She told us about her work as a speaker and a little about the everyday work politicians do in the parliament. Everybody also got to ask Lohela questions about the Parliament and Finnish politics overall. This meeting was very interesting for our visitors, for ourselves and for the Speaker herself.

In the evening we had something special planned. We had arranged a panel discussion with the youth organizations of the political parties to further show the diversity of Finnish politics to our guests. We also decided that to make the event open for everybody. A lot of international students showed up and were eager to learn about the Finnish political system. Unfortunately not all the political parties could attend but 5 out of 8 of those who have a place in the parliament were at least there.

AYY:n Kiinalaiset vieraat Espoossa

tiistai, elokuu 16th, 2016

nuuksio_tsinghua

Taustaa: Kiinan parhaan yliopiston Tsinghuan ylioppilaskunta oli Suomessa AYY:n vieraana viikon 5.-12.8. Eri päiville AYY:n hallitus oli järjestänyt ohjelmaa liittyen suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja Aalto-yliopistoon. AYY:n hallitus vieraili Pekingissä viime toukokuussa.

Maanantaina 8.8. kävimme Tsinghuan yliopiston ylioppilaskunnan jäsenten kanssa Espoon kaupungin vieraana. Alkupäivän kuuntelimme mielenkiintoisia luentoja ja keskustelimme kestävän kehityksen Espoosta, illemmalla tutustuimme suomalaiseen luontoon Nuuksion luontokeskus Haltiassa ja nuotioretkellä.

Espoo on kansainvälisen tutkimuksen mukaan ”most sustainable city in Europe”. (1) Aamulla kuulimme Espoon ympäristöjohtaja Tarja Södermanin esitelmän Espoon kestävästä kaupunkirakenteesta ja kaavoituksesta, missä korostuivat etenkin energiankäyttö ja alue-ekologiset yhteydet. Kun tulevaisuudessa Espooseen menee metro, muuttuu myös nykyisin yksityisautoiluun painottuva liikennejärjestelmä vielä hieman kestävämpään suuntaan. Kestävä kehitys tarkoittaa Espoolle ekologisen kestävyyden lisäksi myös taloudellista kehitystä, joka olikin toinen aiheemme päivän aikana. Espoon kansainvälisten asioiden koordinaattori ja aikanaan TKY:ssä työskennellyt Fanglan Tao esitelmöi meille mm. Espoon Innovation Gardenista ja Locate in Espoo –hankkeesta. Innovation Garden sisältää Espoon näkökulmasta myös opiskelijastartuptoiminnan, jota kaupunki mielellään tukee osana koko kunnan elinkeinoelämää. Locate in Espoo –ajatuksen mukaan Espoo puolestaan haluaa näyttäytyä kansainvälisesti porttina Euroopan markkinoille ja siten houkuttelevana sijaintina kansainvälisille yrityksille.

Tsinghua_opinmaki

Paikkana alkupäivän ohjelmalle toimi Espoon Suurpellossa sijaitseva hiljattain valmistunut ja käyttöön otettu kansainvälinen koulu, jonka yhteydessä toimii moderni ajoittain jopa henkilökunnaton kirjasto. Suurpellossa sijaintina yhdistyivät päivän teemat: toisaalta Espoon tavoite kehittyä kansainvälisenä yrityskeskittymänä, toisaalta tavoite ekologisesti kestävään kaupunkiin. Koulun on tarkoitus helpottaa kansainvälisten yritysten työntekijöiden elämää Espoossa ja tukee siten Locate in Espoo -hanketta. Koulu on voittanut International Association of Education Cities –palkinnon (2) ja huomasi että sen arkkitehtuuriin ja uudenlaisiin oppimisympäristöihin oli panostettu. Tekisi melkein itsekin mieli mennä viikoksi ala-asteelle kokeilemaan, millaista koulunkäynti on 2010-luvulla. Suurpelto sijaitsee Espoon keskuspuiston laidalla, jolloin vieressä sijaitsee myös alue-ekologisesti tärkeitä lähimetsiä. Vierailimme lopuksi aivan koulun vieressä sijaitsevassa päiväkodissa, jonka rakennus on passiivitalo. Kiinalaiset vieraamme tuntuivat erityisen kiinnostuneilta päiväkodin lapsista, vaikkakin kuuntelivat tarkasti myös Fanglanin selostusta talon teknisistä ratkaisuista. Ihmetystä herätti se, ettei talossa käytetty tuuletukseen ikkunaa, jota ei edes helposti saanut auki. Itse tunsin jonkinlaista ylpeyttä pohjoismaisesta kulttuurista,   kun vierekkäin päiväkodissa leikkivät leikkiautojen ajorataa rakentava tyttö ja nukketalolla leikkivä poika.

tsinghua_retkiruokaa

nuuksi_node

Loppupäivän vietimme Visit Espoon vieraana luontokeskus Haltiassa ja Nuuksion kansallispuiston  nuotiopaikalla. Suomalaisen metsän marjat ja jokamiehenoikeudet hämmästyttävät ulkomaisia vieraita kerta toisensa jälkeen ja niin oli tälläkin kerralla. Luonnossa retkeily ei Pekingissä asuville opiskelijoille ollut kovin tuttu harrastus, eikä siihen kiinalaisella opiskelurytmillä juuri riitä aikaakaan. Luontonäyttelyn ja metsäkävelyn jälkeen tuntuivat suomalaiset makkarat ja muut retkieväät maistuvan oikein hyvin. Ilkka ja Joona olivat ehtineet valmistaa meille täydellisen hiilloksen ja kattaa herkullisen ruokapöydän keskelle metsää. Luonnon stressiä lievittävät vaikutukset näkyivät selvästi: Nuuksio-retken jälkeen bussissa tsinghualaiset vaikuttivat erittäin rentoutuneilta ja innostuivat jopa lauleskelemaan. Monet kiinalaisista vieraistamme mainitsivatkin jälkikäteen suomalaiseen luontoon tutustumisen yhtenä Suomessa vierailun parhaista puolista.

  1. http://www.espoo.fi/en-US/City_of_Espoo/Decisionmaking/The_Espoo_Story/Sustainable_development
  2. http://www.edcities.org/en/espoo-lhospitalet-de-llobregat-and-saha-gu-win-the-educating-cities-award/

Tsinghua visit day 3: from farm to table

maanantai, elokuu 8th, 2016

For us, getting to know our Chinese friends means also becoming more familiar with our countries’ similarities and differences. Food, Sunday’s main theme and something that unites us all, was thus a very interesting subject: discussing its meaning was a great way to discover both cultural and productional differences. In addition to visiting a Finnish farm, our guests had the opportunity to get to know how students live. Here is our day in pictures!

index20

index12

index2

index4

index9

index11

Tsinghua University student union visiting AYY

lauantai, elokuu 6th, 2016

The next week is special for the board of AYY.  We are having quests from China’s top university, Tsinghua University!

Cooperation between AYY and Tsinghua University Student Union (SUTU) started almost ten years ago. The cooperation was unformal until year 2013 a memorandum of understanding was signed. In the memorandun the student unions decided the forms of cooperation. AYY visits Tsinghua every second year and Tsinghua delegation comes to Finland every year. You can read more about the history and meaning of cooperation here: http://ayy.fi/blogi/2015/08/03/tsinghua-university-student-union-visits-aalto/?lang=en.

In the and of May AYY board visited Beijing and ever since we have been waiting and planning the visit of Tsinghua students. They arrived early Friday morning 5th of August.  The theme for the first day was to get to know each other, Aalto University and Otaniemi campus. 

photo133444707357403125

The day started with a lunch with Ilkka Niemelä, who is Aalto University provost. Ilkka introduced Aalto and the student unions had short presentations. 

After lunch we had a tour around Otaniemi campus. We saw a lot the architecture by Alvar Aalto and also one of the highlights during the tour was a visit to acoustics lab with no echo. It was a nice way to get to know little bit about our beautiful campus here in Otaniemi.

photo644356746826065860

Walls in the acoustics lab.

In the evening we gathered to Tieto-sauna. At first Mikko Puustonen, who has been living in China for 15 years, told his observations about Finnish and Chinese cultures. We discussed that it’s difficult to say which thing actually are cultural differences and which things result from for example the differences in population density or work life. Anyhow, people are quite same all around the globe.  

 photo307614663526426988

Mikko Puustonen telling his expriences on Finnish and Chinese cultures. 

Unfortunately sauna wasn’t hot so in the end we decided to go to Demo day, an event held at Startup sauna. There was plenty of people, saunas and hot tubes, welcoming atmosphere and a huge ball pool. What a great place to spent the first evening in Finland!